fb linkedin Newsletter

Znamy skład jury konkursu na Telemarketera Roku 2015

Rada Programowa organizowanego po raz 7. przez Grupę Call Center przy Polskim Stowarzyszeniu Marketingu SMB konkursu Telemarketer Roku 2015 wybrała Przewodniczącego i skład jury.

Grupa 13 członków jury została wyselekcjonowana z kilkudziesięciu zgłoszeń. Już niedługo jury zbierze się na pierwszym posiedzeniu, by zapoznać się z procedurami związanymi z przebiegiem konkursu oraz formularzami ocen.

I etap konkursu polega na przesłuchaniu rozmów przez jury. Każda zgłoszona osoba oceniana jest na podstawie 3 zgłoszonych rozmów. Z kolei każdą rozmowę ocenia niezależnie minimum 3 jurorów. Zgłoszenia oceniane są według kryteriów formularza ocen opracowanego pod daną kategorię konkursu. Drugi etap składa się z rozmów symulacyjnych z kandydatami wybranymi po I etapie oraz rozmów indywidualnych z nimi.

Zgłoszone rozmowy nie mogą zawierać tresci zawierających dane osobowe. Oceniany jest tylko merytoryczny przebieg rozmowy.

Przypominamy, że do konkursu od 9 marca mogą zgłaszać się podmioty gospodarcze, które prowadziły działania telemarketingowe i posiadają nagrania rozmów telefonicznych z takich działań, zarejestrowanych w okresie od 1 kwietnia 2014 do 31 marca 2015. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej.

- Prawie połowa składu jury to osoby, które mają już doświadczenie z poprzednich edycji konkursu – powiedział Przewodniczący Jury Michał Karzel – Wybierając jurorów staraliśmy się zapewnić jak największą różnorodność branż oraz doświadczeń. Stąd duży udział przedstawicieli branży outsourcingowej, która tę różnorodność ma niejako wpisaną z definicji. Zaangażowaliśmy też dwóch profesjonalnych trenerów niezwiązanych bezpośrednio z żadnym contact center, aby wnieśli chłodne, obiektywne spojrzenie na konkursowe rozmowy – tak uzasadnił wybór Michał Karzel.

Na uwagę zasługuje obecność wśród członków jury laureata Konkursu Telemarketer Roku 2013 w kategorii sprzedaż, Rafała Kołodziejczyka. To tylko potwierdza fakt, że w contact center można zrobić w krótkim okresie spektakularną karierę, jeśli się jest zdeterminowanym na sukces i osiąganie celów zawodowych.

Konkursu Telemarketer Roku to także okazja do uhonorowania Nagrodą Specjalną „Złota Słuchawka” najlepszego projektu realizowanego w call center. Tu można zgłaszać wszelkie działania marketingowe i sprzedażowe, przy realizacji których używany jest telefon, ale także projekty wewnętrzne związane z optymalizacją sposobu działania call center. Jury złożone z Rady Programowej konkursu będzie brało pod uwagę efektywność, kreatywność oraz innowacyjność prowadzonych projektów. Zwycięski projekt zostaje automatycznie zakwalifikowany do konkursu organizowanego przez ECCCO (European Confederation of Call Center Organisation), gdzie będzie rywalizował o nagrodę dla najlepszego projektu telemarketingowego w Europie.

Pełny skład Jury tutaj.

(Katarzyna Swatowska)

Powrót do listy

Partnerzy

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB
© 2020 by Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne