fb linkedin Newsletter

Zwyczajne Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB

Szanowni Państwo,

Zapraszamy Państwa do udziału w Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB z siedzibą w Warszawie (dalej: „Stowarzyszenie”), które odbędzie się
29 maja 2017 roku, o godz. 14:00 w siedzibie Stowarzyszenia - ul. Czerska 8/10, Warszawa (dalej: „Zebranie”).

Głównymi punktami porządku obrad są: (i) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za rok 2016 (ii) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2016, a także (iii) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Biurem Stowarzyszenia, na adres malgorzata.adamkowska@smb.pl.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia 

Marcin Drzewiecki

Prezes Zarządu SMB

Powrót do listy

Partnerzy

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB
© 2020 by Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne