Badania SMB

Badanie polskiej branży outsourcing call/contact center to unikalny w skali europejskiej, realizowany zgodnie z najwyższymi standardami projekt badawczy prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB. Projekt realizowany jest cyklicznie od roku 2014 w formule systematycznych i kompleksowych badań - wywiadów z przedstawicielami branży.

Głównym założeniem badania jest pozyskanie i aktualizacja wiedzy o rynku firm świadczących usługi outsourcing cc w Polsce w sposób kompletny – celem projektu jest m.in. identyfikacja i dotarcie do wszystkich dostawców usług cc w Polsce.

Sukcesywnie rozszerzany jest zakres badania. Początkowo analizowane były jedynie podstawowe informacje nt. wielkości firm biorących udział w badaniu, a raport obejmował również szacunki dot. skali całego rynku. W kolejnych latach kwestionariusz badania był rozszerzany o inne zagadnienia definiujące branżę, w tym dane nt. zatrudnienia (w tym rekrutacji, rotacji), zasad wynagradzania, finansów, ergonomii pracy oraz założeń rozwoju firm świadczących usługi cc na zlecenie. Dzięki takiemu podejściu możliwe jest przeprowadzenie szczegółowej analizy ilościowej oraz jakościowej branży.

Przyjęty model działania pozwala stopniowo zwiększać transparentność rynku, gdyż coraz większa liczba firm decyduje się na udział w projekcie – uczestnictwo w badaniu jest dobrowolne, przystąpienie do niego wymaga jednak poświadczenia prawdziwości udzielanych informacji.

Na zakończenie każdej edycji badania przygotowywane są raporty przedstawiające szczegółową analizę danych zebranych w trakcie badania. Statystyczna analiza opatrzona komentarzami ekspertów stanowi cenne źródło wiedzy na temat badanego sektora gospodarki. Raport cieszy się ogromnym zainteresowaniem na rynku i okazał się już wielokrotnie przydatnym opracowaniem dla wielu podmiotów. Raport stanowi jedyną, tak kompletną, dostępną na polskim rynku analizę branży outsourcing cc. Jest on także profesjonalnym narzędziem promocji branży oraz firm w niej działających.

Produktami końcowymi z każdego badania są:

Raport ogólny - dostępny bezpłatnie dla każdego zainteresowanego raport z podstawowymi informacjami nt. branży.

Raport szczegółowy - dostępny odpłatnie raport zawierające szczegółowe informacje nt. branży w tym analizy regionalne i pogłębione analizy uwzględniające specyfikę branży i działających na niej dostawców (w tym np. rozróżnienie wniosków dla firm o różnej wielkości, lokalizacji operacyjnych rozmieszczonych w różnych regionach kraju, itp.).

Baza danych - baza zawiera listę wszystkich zidentyfikowanych na rynku dostawców usług cc wraz z danymi teleadresowymi, a także szczegółowe informacje handlowe firm - respondentów badania.

Wszystkie szczegółowe informacje na temat branży, szereg materiałów eksperckich, a także raporty z badania dostępne są na dedykowanej stronie poświęconej polskiej branży outsourcing cc prowadzonej przez SMB pod adresem www.outsourcing-cc.pl.

 

Raporty SMB z badania branży outsourcing call contact center

Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB („SMB”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10, 00-732 Warszawa, jako administratora danych w celu dostarczenia raportu. W związku z pobraniem raportu, SMB może kontaktować się z Państwem, aby na przykład uzyskać opinię na jego temat, zebrać uwagi lub sugestie na przyszłość. O ile wyrażą Państwo zgodę klikając w okienko poniżej formularza, SMB będzie mogło również kontaktować z Państwem dla celów marketingowych i reklamowych.
Państwa dane nie będą udostępniane innym podmiotom, chyba że udzielą Państwo zgody lub gdy będzie to zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a zgoda w każdej chwili może zostać przez Państwa odwołana.

Jednocześnie zachęcamy do zapisania się do naszego newslettera. Aby potwierdzić chęć otrzymywania najnowszych informacji z branży należy potwierdzić proces subskrypcji w treści maila, który zostanie wysłany na podany przez Państwa adres e-mail.

Raport z badania branży outsourcing cc - edycja 2014
Raport z badania branży outsourcing cc - edycja 2015
Raport z badania branży outsourcing cc - edycja 2016
Newsletter SMB
Strona SMB
Informacja od znajomego, współpracownika
Inne (jakie?)

 


2. Polskie Badania Marketingu Zintegrowanego http://pbmz.smb.pl/

Oddajemy w Wasze ręce kompendium wiedzy o narzędziach marketingu zintegrowanego. Już 10 lat mija od momentu nawiązania współpracy pomiędzy Polskim Stowarzyszeniem Marketingu SMB a czołową firmą badań rynkowych Kantar Polska. Rezultatem tej współpracy jest coroczny Raport PBMZ (Polskie Badania Marketingu Zintegrowanego) realizowany w ramach projektu TGI (Target Group Index).

DLACZEGO RAPORT PBMZ JEST UNIKALNY ?

W Raporcie PBMZ odnajdujemy przede wszystkim ujętą syntetycznie wiedzę na temat efektywnego dotarcia do konsumentów przy wykorzystaniu narzędzi marketingu zintegrowanego, takich jak:

Ulotki, przesyłki reklamowe

SMS-y reklamowe

Telefony reklamowe

Infolinie i BOK

Programy lojalnościowe

E-maile reklamowe

Z Raportu dowiemy się tego, jak klienci reagują na przekaz zawarty w poszczególnych kanałach kontaktu, które grupy docelowe podejmują decyzje zakupowe i w oparciu o jakie przesłanki to czynią.

Dane prezentowane w Raporcie są odpowiedzią na zmieniające się  i różnorodne preferencje społeczne, w ramach których korzystanie z narzędzi marketingu zintegrowanego stało się istotną częścią każdej strategii komunikacji i zaangażowania konsumenta.

Odpowiednio zintegrowane działania marketingowe pozwalają na wykorzystanie potencjału wielu kanałów dotarcia do konsumentów w sposób bardziej czytelny i efektywny.

Kampanie prowadzone w różnych mediach kumulują siłę przekazu i  pozwalają na dotarcie do konsumenta na każdym etapie procesu zakupowego: budowania świadomości, zaznajamiania z ofertą produktu czy usługi, zachętą do zakupu i motywowaniem do interakcji.

Raport PBMZ to doskonała inwestycja w lepsze zrozumienie naszej branży i biznesu klienta. Dostarczy Wam argumentów, jak opracować efektywną strategię i skutecznie dotrzeć do potencjalnego klienta. Precyzyjna informacja i umiejętność korzystania z dostępnych kanałów komunikacji z docelowym klientem, to największy atut przy planowaniu kampanii marketingowej.

Uważnie analizujcie otrzymane dane, obserwujcie zmiany zachodzące na rynku ….

Powodzenia i samych sukcesów

BADANIE OBEJMUJE:

  • 25.000 respondentów rocznie, 2500 miesięcznie
  • 300 kategorii w tym ponad 3500 marek,
  • 7 kanałów: przesyłki adresowe i bezadresowe, SMS-y i telefony reklamowe, infolinie i BOK, programy lojalnościowe, e-miale reklamowe, zakupy internetowe vs. tradycyjne
  • wywiady terenowe: CAPI, PAPI, odbiór ankiety + wywiad CAPI do modułu młodzież (15-24lata)

TGI od ponad 20 lat pozostaje rynkowym standardem pomiaru konsumpcji dóbr, usług i mediów oraz stylów życia w Polsce. Wyniki badania umożliwiają opisy grup celowych konsumentów ponad 3500 marek w przeszło 300 kategoriach produktowych, stanowią też podstawowe narzędzie do planowania mediów.

 

 Dostępny raport za 2013 rok, więcej informacji w Biurze SMB

 

 Dostępny raport za 2012 rok, więcej informacji w Biurze SMB 

 

 Dostępny raport za 2011 rok, więcej informacji w Biurze SMB

 

 Pierwszy rok za nami! W badaniu PBMZ stale monitorowane jest dotarcie przekazów reklamowych adresowanych kanałami marketingu zintegrowanego do polskich konsumentów, odbiór komunikacji przekazywanej tą drogą jak i adekwatność wykorzystania danego kanału dla celów komunikacji wybranych kategorii produktów czy usług. Na potrzeby analiz wyliczono także wskaźniki medialne, odpowiadające charakterowi danego kanału komunikacji. Więcej>>>

 Stowarzyszenie Marketingu Bezpośredniego i MillwardBrown SMG/KRC opracowały pierwszy polski standard pomiaru kanałów Marketingu Zintegrowanego. Po raz pierwszy został on zastosowany przy realizacji Polskiego Badania Marketingu Zintegrowanego Więcej >>>

 


 

 

Najnowszy Raport eHandel Polska 2012 jest pracą zbiorową autorów: dr Grzegorz Chodak (Politechnika Wrocławska), Piotr Jarosz (Dotcom River), Janusz Kunkowski (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu), dr Michał Polasik (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu), Paweł Tkaczyk (Midea), Piotr Wrzalik (Contium). Partnerem merytorycznym opracowania jest Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB.

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 


   

 

RAPORT rynek e-commerce wg SMB

 

RAPORT rynek e-commerce wg SMB

     

 

WYNIKI BADANIA do pobrania - dół strony

 

* Raporty podsumowujące stan branży e-commerce w Polsce, przygotwała Grupa robocza e-commerce Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB.

 

Pliki do pobrania

Przeczytaj także

Nasi partnerzy

  • PIAP
  • Publicity
  • ecth logo