fb linkedin Newsletter

Standardy

Standardy przygotowane przez członków Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB mają na celu samoregulację rynku i promocję najlepszych praktyk postępowania w branży marketingu bezpośredniego. SMB tworzy je w odniesieniu do obowiązującego prawa i realiów rynkowych. Zagadnienia często konsultowane są na łamach FEDMA, której SMB jest członkiem, dzięki czemu korzystamy z doświadczeń innych rynków europejskich. SMB utrzymuje także bezpośredni kontakt z regulatorami poprzez aktywny udział w konsultacjach przepisów i dostosowywaniu ich do realiów rynkowych. Wszystkich zainteresowanych udziałem w opracowywaniu samoregulacji i udziałem konsultacjach przepisów dotyczących branży marketingu bezpośredniego zapraszamy do współpracy.

Partnerzy

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB
© 2020 by Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne