fb linkedin Newsletter

Partnerzy

Status partnerów mają podmioty, które z różnych względów nie mogą przystąpić do SMB, ale wspierają rozwój branży poprzez aktywny udział w projektach SMB, zaangażowanie merytoryczne i organizacyjne. Partnerzy SMB to także regulatorzy rynku, z którymi SMB prowadzi rozmowy konsultacyjne nowych aktów legislacyjnych, organizacje, media oraz uczelnie wyższe, z którymi prowadzi projekty edukacyjne. SMB dzięki współpracy z partnerami jeszcze skuteczniej monitoruje rynek i wpływa na jego kształt.

Głównymi partnerami SMB są:

firmy z branż: finansowej, telekomunikacyjnej, energetycznej, konsultingowej, technologicznej, agencje badawcze i kancelarie prawne

urzędy/ jednostki administracyjne: UKE, UODO, UOKiK, Ministerstwo Cyfryzacji, Legal Affairs Committee, członkowie Data Protection Working Group 

organizacje i uczelnie: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, SGH, Akademia Leona Koźmińskiego, FEDMA, SAR, e-Izba,

media branżowe:  VFP, OOH Magazine, Social Press, Marketing przy Kawie, Press, e-Gospodarka, Biuletyn Obsługi Klienta, CC News, Outsourcing&More, Outsourcing Portal, Wiadomości Handlowe.

Patronaty:

SMB jest  zainteresowane organizowaniem, kultywowaniem  i  wspieraniem działań wpływających na rozwój i dobre praktyki marketingu zintegrowanego. SMB prowadzi działalność informacyjną, szkoleniową i popularyzatorską, dlatego obejmuje patronatem najwartościowsze konferencje, wydarzenia i publikacje. 

Przeczytaj regulamin patronatów

Powrót do listy

Partnerzy

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB
© 2020 by Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne