fb linkedin Newsletter

Zadania i cele

Kreujemy

wspólnie z naszymi firmami członkowskimi warunki sprzyjające rozwojowi marketingu bezpośredniego i interaktywnego w Polsce poprzez aktywny udział w konsultacjach prawa branżowego na poziomie krajowym i europejskim oraz inicjatywy legislacyjne i samoregulacyjne. Współpracujemy z regulatorami rynku: UODO, UKE, UOKiK i Ministerstwem Cyfryzacji zabierając głos w najważniejszych kwestiach dotyczących warunków funkcjonowania przedsiębiorstw w obszarze kontaktów z klientami. Jesteśmy jedynym reprezentantem Polski w  FEDMA (Europejskiej Federacji Marketingu Bezpośredniego i Interaktywnego)  wpływającej na kształt regulacji rynku marketingu na szczeblu europejskim. Aktywni członkowie SMB posiadają status ekspertów w pracach nad poszczególnymi zagadnieniami prawnymi i regulacyjnymi. Pomagamy w kreowaniu odpowiedzialnego dialogu pomiędzy konsumentami, przedsiębiorstwami, organizacjami charytatywnymi, oświatowymi i kulturalnymi oraz instytucjami państwowymi. 

Cel: tworzenie warunków sprzyjających innowacyjności i społecznej akceptacji marketingu bezpośredniego, jako pożądanej formy komunikacji w życiu gospodarczym. 

Edukujemy

rynek identyfikując i promując najlepsze standardy poprzez certyfikacje i konkursy, w których wspólnie z ekspertami rynku wybieramy najlepsze projekty i procesy biznesowe oraz poprzez wydarzenia branżowe, konferencje i szkolenia, podczas których przedstawiamy je rynkowi. Współpracujemy z mediami branżowymi, w których przedstawiamy najważniejsze dla branży zagadnienia oraz uczelniami wyższymi, z którymi tworzymy projekty edukacyjne przygotowujące specjalistów branży. Badamy i monitorujemy rynek. Organizujemy szkolenia z zakresu marketingu bezpośredniego i interaktywnego oraz współuczestniczymy w projektach organizowanych przez inne instytucje. Członkowie SMB mogą skorzystać z tych kursów na preferencyjnych warunkach.

Cel: wskazywanie na skuteczność narzędzi marketingu bezpośredniego i interaktywnego, udostępnianie ekspertyz, porad i rekomendacji w biznesie.

Integrujemy

branżę wskazując pola do współpracy i wspierając ją w ramach rad branżowych i tematycznych, w których wspólnie z uczestniczącymi w nich firmami szukamy najlepszych rozwiązań i ustalamy standardy rynkowe. Decydujemy także o zapisach branżowych kodeksów etycznych i dobrych praktyk, które są ważnymi wskazówkami dla biznesu jak powinien działać i czego oczekiwać od partnerów. Umożliwiamy nieformalne i formalne kontakty wspierające rozwój biznesu. Nasze kontakty zagraniczne dają możliwość pozyskania międzynarodowych ekspertów do ważnych działań promocyjnych realizowanych przez członków Stowarzyszenia oraz nawiązywanie relacji z przedstawicielami firm i instytucji zagranicznymi.

Cel: ułatwienie realizacji biznesu poprzez wzmocnienie relacji osobistych z przedstawicielami firm, wspólne szukanie odpowiedzi na aktualne wyzwania.

Powrót do listy

Partnerzy

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB
© 2020 by Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne