fb linkedin Newsletter

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ POLSKIE STOWARZYSZENIE MARKETINGU SMB NA POTRZEBY PROMOWANIA (MARKETINGU) DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ORAZ OFERTY WYDARZEŃ ZWIĄZANYCH ZE STOWARZYSZENIEM

Poniżej przedstawiamy informacje o tym w jaki sposób, w jakich celach oraz w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane osobowe w ramach kontaktu (telefonicznego lub mailowego) ws. oferty wydarzeń związanych z działalnością Stowarzyszenia oraz celach marketingowych Stowarzyszenia.

1. KIM JESTEŚMY?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 11, 02-673 Warszawa.

Jeżeli chciałabyś/chciałbyś się z nami skontaktować, wystarczy, że napiszesz do nas mail na adres stowarzyszenie@smb.pl lub prześlesz list na nasz adres korespondencyjny: „Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB”, ul. Konstruktorska 11, 02-673 Warszawa z dopiskiem „Dane osobowe”.

2. W JAKI SPOSÓB ZBIERAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

W sytuacji, gdy my dzwonimy pierwsi do Ciebie, Twoje dane uzyskaliśmy wcześniej z publicznie dostępnych źródeł (np. z oficjalnych rejestrów podmiotów gospodarczych oraz z firmowych stron internetowych) lub przy okazji innego naszego kontaktu.

Ponadto, możesz dobrowolnie, samodzielnie podać nam dodatkowe dane podczas rozmowy telefonicznej.

3. W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Podane przez Ciebie dane przetwarzamy w celu promowania (marketingu) działalności naszego Stowarzyszenia oraz oferty wydarzeń związanych ze Stowarzyszeniem. Może to być również cel wskazany przez Ciebie w toku rozmowy.

4. JAKIEGO RODZAJU DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY?

Przetwarzamy przede wszystkim Twoje dane kontaktowe. Ponadto, przetwarzamy również podstawowe, publicznie dostępne informacje o firmie lub instytucji, w której pracujesz. Przetwarzamy także te dane, które zdecydujesz się podać nam w toku rozmowy lub drogą elektroniczną. Mając na uwadze, że rozmowy telefoniczne są nagrywane, wszelkie informacje, które podasz nam w rozmowie znajdą się w naszych systemach. Nie będziemy prosili Ciebie o podanie danych, które nie są niezbędne dla realizacji danego działania.

5. NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

Jeśli wyrazisz na to zgodę, będziemy kierować do Ciebie naszą komunikację marketingową drogą elektroniczną lub telefoniczną. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Masz prawo wycofać zgodę w dowolnej chwili, np. pisząc mail na adres stowarzyszenie@smb.pl lub listownie na adres: „Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB”, ul. Konstruktorska 11, 02-673 Warszawa z dopiskiem „Dane osobowe”. Pamiętaj, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zebrane przez nas dane osobowe przetwarzamy w celu promowania (marketingu) działalności naszego Stowarzyszenia oraz oferty wydarzeń związanych ze Stowarzyszeniem dlatego, że mamy w tym prawnie uzasadniony interes, określony wyraźnie w przepisach ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (pkt 47 preambuły RODO). Cele marketingowe obejmują w szczególności przedstawianie Tobie propozycji i ofert wydarzeń związanych ze Stowarzyszeniem, które – jak wierzymy – mogą Cię zainteresować, jak również innych informacji promujących Stowarzyszenie.

6. JAK DŁUGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Dane, w tym te pochodzące bezpośrednio z rozmów telefonicznych, przetwarzamy przez okres ich przydatności dla wzajemnych kontaktów ws. promowania (marketingu) działalności naszego Stowarzyszenia oraz oferty wydarzeń związanych ze Stowarzyszeniem. Nie mamy sprecyzowanego okresu czasu, po którym bezwzględnie usuwamy wszystkie dane pochodzące z rozmów. Jeżeli jednak nie będziesz zainteresowany działalnością Stowarzyszenia i wydarzeniami związanymi ze Stowarzyszeniem, Twoje dane będziemy przechowywać dlatego, że zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych musimy być gotowi rozliczyć się z przetwarzania Twoich danych osobowych, jednak łącznie nie dłużej niż 5 lat.

7. KTO JEST ODBIORCĄ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Twoje dane ujawniamy innym podmiotom tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do promowania (marketingu) działalności naszego Stowarzyszenia oraz oferty wydarzeń związanych ze Stowarzyszeniem albo, gdy jest to konieczne dla naszego rozwoju i ulepszania naszej oferty. Są to zawsze podmioty wyspecjalizowane w danej dziedzinie, które świadczą dla nas profesjonalne usługi wspierające działalność Stowarzyszenia. Rodzaje podmiotów, którym możemy ujawniać Twoje dane to:

a. biura doradztwa prawnego, podatkowego i rachunkowego;

b. podmioty utrzymujące serwery i oprogramowanie, z którego korzystamy do prowadzenia obsługi call center oraz do zapisywania ważnych informacji;

c. nasi podwykonawcy w obszarze obsługi call center.

W każdym przypadku, gdy ujawniamy Twoje dane innym podmiotom, dokonujemy tego w ramach obowiązujących przepisów. Jeśli nasi usługodawcy przetwarzają Twoje dane w naszym imieniu, muszą zapewnić gwarancje wdrożenia rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które będą chroniły Twoje dane osobowe i spełniały wymogi ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

8. JAKIE MASZ PRAWA?

Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili. Twoje prawa obejmują:

a. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych

b. prawo do poprawiania danych

c. prawo do ograniczenia przetwarzania danych

d. prawo do żądania usunięcia danych

e. prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych

Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonywać poprzez kontakt z nami pod adresem e-mail: stowarzyszenie@smb.pl lub listownie na adres: „Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB”, ul. Konstruktorska 11, 02-673 Warszawa z dopiskiem „Dane osobowe”.

Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych, to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W ramach wykonania tego uprawnienia powinieneś podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru.

9. CZYM JEST PRAWO DO SPRZECIWU?

Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Sprzeciw możesz złożyć wówczas, gdy nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w określonym celu (np. w celach marketingowych). W takim przypadku dalej będziemy przetwarzali Twoje dane w innych celach, ale już nie dla celu, dla którego zgłosiłeś sprzeciw.

Prawo do sprzeciwu możesz zgłosić na adres e-mail stowarzyszenie@smb.pl lub listownie na adres: „Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB”, ul. Konstruktorska 11, 02-673 Warszawa z dopiskiem „Dane osobowe”.

Powrót do listy

Partnerzy

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB
© 2020 by Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne