fb linkedin Newsletter

Kodeks Etyczny w działaniach marketingu bezpośredniego SMB

Kodeks Etyczny

Kodeks Etyczny SMB ma na celu ochronę konsumentów oraz interesów członków SMB przed firmami prowadzącymi niezgodną z prawem lub dobrymi obyczajami handlowymi działalność gospodarczą, a także promowanie najwyższej jakości w każdej sferze działalności członków SMB. Kodeks Etyczny stanowi dla klientów członków SMB rękojmię przestrzegania określonych zasad i podnosi wiarygodność firm członkowskich na rynku.

Kwestie, które reguluje Kodeks Etyczny to m.in.:

  • Przetwarzanie danych osobowych,
  • Sprzedaż wysyłkowa i katalogowa (zagadnienia dotyczące promocji,
  • Realizacja zamówień, obsługa posprzedażowa i reklamacje,
  • Telemarketing (czas połączeń, przebieg rozmowy),
  • Dystrybucja masowa (standardy kontroli).

Opracowaniu i przyjęciu przez członków Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB Kodeksu Etycznego przyświecały następujące cele: 

a) wniesienie wkładu w poprawę ochrony konsumentów, 

b) ochrona interesów członków SMB przed osobami fizycznymi i prawnymi prowadzącymi  niezgodną z prawem lub dobrymi obyczajami handlowymi działalność gospodarczą, 

c) promowanie najwyższej jakości usług w każdej sferze działalności członków SMB. 
 

Powrót do listy

Partnerzy

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB
© 2020 by Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne