Norma EN 15838

 

 to europejska norma jakościowa dla call/contact centers.  Została opracowana w celu określenia standardu działania tego typu struktur oraz stworzenia benchmarku w branży w zakresie jakości usług. Norma obejmuje zestaw dobrych praktyk organizacji i zarządzania cc, które gwarantują uzyskanie wysokiego poziomu zadowolenia klientów kontaktujących się z centrum oraz optymalizację procesów i zwiększenie efektywności działania.

 została opracowana na zlecenie Komisji Europejskiej i zatwierdzona w 2009 roku przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN). W 2010 roku opracowany został schemat certyfikacji ECCCO Contact Centre Certification – stworzony przez przez Austrian Standars plus Certification (AS+) oraz  European Confederation of Contact Centre Organisations (ECCCO), który zapewnia niezależną, obiektywną ocenę zgodności zasad funkcjonowania struktur cc w oparciu o wymagania normy. Schemat certyfikacji ECCCO jest narzędziem stworzonym przy udziale organizacji branżowej call/contact center dlatego gwarantuje pełną zgodność ze specyfiką działania branży.

 partnerem AS+ i ECCCO w zakresie standaryzacji działania cc jest Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB, które na mocy umowy z AS+ odpowiada za organizację procesów certyfikacji w naszym kraju.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat normy EN 15838 i procesu certyfikacji ECCCO Contact Centre Certification.

Nasi partnerzy

  • Publicity
  • ecth logo