Partnerzy

 

W proces standaryzacji działalności call/contact center oraz certyfikacji cc zgodnie z wymaganiami normy EN 15838 zaangażowane są następujące organizacje.


Organizacja non-profit, której celem jest  wspieranie rozwoju branży call/contact center w Europie. Zrzesza krajowe instytucje cc i wspiera ich działalność. ECCCO zapewnia wymianę wiedzy i doświadczeń z zakresu działalności i usług cc.

ECCCO była odpowiedzialna za stworzenie razem z AS+ schematu certyfikacji w zakresie opracowania kompletnej wiedzy branżowej. Dba również o zgodność schematu z aktualnymi standardami i trendami zarządzania call/contact centers.


Austrian Standards plus Certification jest jednostką certyfikującą Austrian Standards plus Inc. Częścią Austrian Standards Institute.

AS+ była odpowiedzialna za stworzenie razem z ECCCO schematu certyfikacji w zakresie standardów zarządzania jakością i wymagań wobec budowy takich standardów. Jest też wyłączną jednostką certyfikującą uprawnioną do wydawania certyfikatu "ECCCO Contact Centre Certified EN 15838".


W Polsce instytucją odpowiedzialną za organizację procesu certyfikacji zostało SMB. Na mocy umowy z AS+ SMB odpowiada za administrację procesami certyfikacji dla poszczególnych zainteresowanych cc, utrzymuje zespół niezależnych audytorów oraz prowadzi ciągłe konsultacje z AS+ i ECCCO w zakresie normy i procesu certyfikacji.

SMB zostało partnerem AS+ i ECCCO z uwagi na swoją istotną pozycję i rolę w organizacji rynku i tworzeniu standardów i best practicies działania. Jako niezależna, branżowa instytucja non-profit gwarantuje profesjonalizm i niezależność procesów w ramach standaryzacji.

Nasi partnerzy

  • Publicity
  • ecth logo