fb linkedin Newsletter

Agenda prac Rady ds. prawa marketingu przy SMB 2019/2020

Agenda prac Rady ds. prawa marketingu przy SMB 2019/2020

Po publikacji niezbędnych wytycznych przez Europejską Radę Ochrony Danych (EDPB), która nastąpiła w marcu 2019, Rada ds. prawa marketingu (wcześniej Rada ds. RODO) istotnie przyspieszyła prace nad Kodeksem postępowania i dobrych praktyk w zakresie ochrony danych osobowych w działaniach marketingu bezpośredniego (KODO). Kodeks jest odpowiedzią SMB na otwierającą się możliwość formalnej samoregulacji rynku marketingu bezpośredniego w obszarze ochrony danych osobowych.

Kodeks przeszedł kilka faz konsultacji społecznych oraz tych przeprowadzanych z UODO. Urząd pozytywnie patrzy na propozycje Stowarzyszenia. Wiele wskazuje na to, że w najbliższym czasie wypracujemy ostateczną wersję dokumentu. Z informacji otrzymanych z UODO wynika, że  Kodeks procedowany przez SMB jest jednym z najbardziej zaawansowanych kodeksów branżowych w obszarze przetwarzania danych osobowych.

2019 r. to czas intensywnych prac prowadzonych w ramach Europejskiej Federacji Marketingu Bezpośredniego i Interaktywnego (FEDMA) nad Kodeksem transgranicznym regulującym przepływ danych osobowych w podmiotach międzynarodowych. 

W ramach prac Legal Affairs Committee przy FEDMA planowanych na 2020 rok podejmiemy tematy:

 • praktycznych problemów związanych ze stosowaniem nowego Rozporządzenia o e-prywatności w obecnie planowanym kształcie (w celu lobbowania rozwiązań korzystniejszych dla rynku marketingu bezpośredniego),
 • udział we wspólnych pracach organów unijnych oraz przedstawicieli rynku podsumowujących 2 lata stosowania RODO, ze wskazaniem najważniejszych korzyści i najistotniejszych obszarów ryzyka dla branży marketingu bezpośredniego;
 • opiniowanie projektów wytycznych Europejskiej Rady Ochrony Danych, ze szczególnym uwzględnieniem projektu Wytycznych ws. prawnie uzasadnionego interesu, zaplanowanych na 2020 rok;
 • analiza i opracowanie stanowisk i decyzji organów nadzoru w poszczególnych krajach UE,
 • udział w pracach dotyczących nowych regulacji w obszarze sztucznej inteligencji, planowanych na terenie Unii Europejskiej;
 • New Deal for Consumers – pakietu nowych aktów prawnych na poziomie unijnym, regulującego na nowo niektóre prawa konsumentów na wspólnotowym rynku cyfrowym.

 

Pozostajemy w bieżącym kontakcie z Urzędem Ochrony Danych Osobowych, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Urzędem Komunikacji Elektronicznej w sprawie istotnych dla naszej branży inicjatyw, w tym prawodawczych. Są to działania zarówno na poziomie krajowym jak i unijnym. 

Najaktualniejsze tematy podejmowane przez nas w ostatnich miesiącach to:

 • negocjacje nowego Rozporządzenia o e-prywatności, które ma zmienić reguły e-mail marketingu, telemarketingu i stosowania plików cookies,
 • problem wykorzystywania wizerunku dziecka w reklamie,
 • udział w panelach z udziałem UKE, UOKiK i UODO i omawianie problemów stosowania prawa w obszarze marketingu.

                                 

Dokładamy starań, aby nowe regulacje uwzględniały uwarunkowania i potrzeby polskiego rynku. Radę tworzą najaktywniejsi w obszarze regulacji rynku Członkowie SMB. Cele Rady na najbliższy rok to:

 • zakończenie prac nad treścią Kodeksu postępowania i dobrych praktyk w zakresie ochrony danych osobowych w działaniach marketingu bezpośredniego (KODO) oraz jego zatwierdzenie przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • wypracowanie mechanizmu monitorowania przestrzegania KODO, powołanie podmiotu monitorującego oraz uzyskanie akredytacji tego podmiotu przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • aktywny udział w pracach legislacyjnych nad nową ustawą – Prawo komunikacji elektronicznej pod kątem właściwego wdrożenia regulacji unijnych w obszarze marketingu bezpośredniego;
 • wspieranie inicjatyw prawodawczych mających na celu ułatwienie prowadzenia działalności przez MŚP w obszarze marketingu bezpośredniego;
 • analiza bieżącej praktyki i decyzji organów regulacyjnych oraz podejmowanie działań na rzecz podnoszenia poziomu wiedzy i kompetencji członków Stowarzyszenia w tym obszarze.

 

Prace merytoryczne Rady ds. Prawa Marketingu przy SMB koordynowane są przez Kancelarię CORE Law Grzybowski & Pilc – ekspertów w dziedzinie prawa marketingu i członków Stowarzyszenia, którzy reprezentują SMB w FEDMA oraz  w relacjach z polskimi regulatorami.

 

Powrót do listy

Partnerzy

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB
© 2020 by Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne