fb linkedin Newsletter

Badania rozpoznawalności marki

Stworzenie jakości i pozycji nowej marki na rynku to długofalowy i pracochłonny proces. Badanie rozpoznawalności to sprawdzenie, jak klienci postrzegają produkt i firmę. To również ustalenie, czy podejmowane przez marketingowców działania wizerunkowe idą w dobrym kierunku i jaki efekt przynoszą wprowadzane zmiany. Sama marka to jeden z głównych czynników mających wpływ na podjęcie decyzji o korzystaniu z usług firmy czy kupieniu określonego produktu.

Badania rozpoznawalności oferowane przez Grupę Marketingową TAI pozwalają w stosunkowo krótkim czasie określić, czy  jest ona kojarzona przez potencjalnych klientów i jakie konotacje się z nią wiążą.

Specjalnie przeszkoleni analitycy mogą zmierzyć zarówno spontaniczną znajomość, gdy respondenci swobodnie wymieniają markę bez zapytania ankietera, jak i wspomaganą, czyli wskazaną z listy marek z danej branży. Specjalnie przygotowane badanie pozwala wyłonić również tzw. Top of Mind – odsetek osób wymieniających spontanicznie markę jako pierwszą. Najważniejszą kwestią podczas przygotowania do badania jest dobór populacji, sprecyzowanie grupy, w której chcemy zmierzyć postrzeganie marki. Gdy wiemy, jaka jest nasza grupa docelowa.

Grupa Marketingowa TAI specjalizuje się przygotowaniu i realizacji badań rozpoznawalności marki metodą CATI. Specjaliści pomogą w identyfikacji grupy docelowej oraz przygotowaniu narzędzia badawczego.  W profesjonalny sposób przeprowadzą badanie oraz sporządzą dokładny raport końcowy podsumowujący działania. Więcej informacji o przeprowadzeniu tego typu ewaluacji na www.targetmarketing.pl

Powrót do listy

Partnerzy

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB
© 2020 by Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne