fb linkedin Newsletter

Benchmark zaangażowania i postaw pracowników cc - konsultacje branżowe, 14 lipca, Warszawa

SMB uruchamia pierwsze w Polsce benchmarkowe badanie zaangażowania i postaw pracowników cc. Z produktu skorzystać mogą organizacje, które w swoich strukturach posiadają jednostki typu call/contact center lub inne odpowiedzialne za zdalną obsługę klienta (np. BOK). Projekt został opracowany przy uwzględnieniu specyfiki branży w Polsce. 

Badania realizowane będą z wykorzystaniem metody BIOCODE™ dostarczonej przez partnera SMB agencję badawczą NEUROHM Polska. Dzięki tej metodzie możemy określić na ile deklaracja jest faktycznie zgodna z tym, co dany pracownik myśli. Jest to emocjonalna pewność postawy, ujawniona dzięki pomiarowi czasów reakcji potrzebnego na wygenerowanie odpowiedzi. 

Produkt badawczy został przygotowany w oparciu o badanie, którego wyniki zostały zaprezentowane na Gali rozdania nagród konkursów Telemarketer Roku oraz Złota Słuchawka 16 czerwca 2016 roku. 

Badanie będzie miało postać wystandaryzowanej ankiety opracowanej na bazie najlepszych rynkowych praktyk monitorowania satysfakcji pracowników struktur cc. Dzięki ujednoliconej formie możliwe będzie nie tylko uzyskanie profesjonalnej oceny zadowolenia z pracy w danej organizacji, ale również możliwość porównania osiągniętych rezultatów do wyników całego rynku cc lub wybranego sektora gospodarki. 

W celu opracowania zakresu badania w zgodzie z najlepszymi praktykami rynkowymi oraz by odpowiadało ono rzeczywistym potrzebom firm korzystających z produktu, SMB przeprowadzi konsultacje branżowe. W trakcie warsztatów omówiona zostanie metodologia i założenia badania, a przedstawiciele zainteresowanych organizacji będą mogli zgłosić swoje propozycje obszarów, które powinny być monitorowane i konkretnych pytań w badaniu, a także założeń merytorycznych ankiety. 

Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniu 14 lipca 2016 roku o godzinie 15:00 w siedzibie SMB ulica Czerska 8/10. Zainteresowanych udziałem w tworzeniu badania prosimy o kontakt z biurem SMB: (22) 555 33 10, info@smb.pl

Serdecznie zapraszamy!

Powrót do listy

Partnerzy

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB
© 2020 by Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne