fb linkedin Newsletter

Czy prace prac nad nowym rozporządzeniem ePrivacy UE zostaną porzucone?

Czy prace prac nad nowym rozporządzeniem ePrivacy UE zostaną porzucone?

2 kwietnia 2024 r. Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB reprezentowane przez mec. Bartosza Pilca z CoreLaw brało udział w zorganizowanym przez FEDMA (www.fedma.org) spotkaniu z europosłem Axelem Vossem (https://www.europarl.europa.eu/meps/pl/96761/AXEL_VOSS/home). Był on jednym z kluczowych parlamentarzystów odpowiedzialnych za prace nad szeregiem aktów prawnych, które wpływają na branżę marketingową. Jako najważniejsze można wymienić RODO, Akt o usługach cyfrowych (DSA) czy też Akt o sztucznej inteligencji (AI Act). Celem spotkania była rozmowa na temat przyszłości regulacji unijnych dla branży data & marketing w nadchodzącej kadencji organów unijnych 2024-2029.

 

Axel Voss podkreślił, jak wiele aktów prawnych regulujących rzeczywistość cyfrową zostało już uchwalonych w ostatnich latach. Zwrócił uwagę na to, że obecnie podstawowym celem dla Unii Europejskiej powinno być jednolite stosowanie tych przepisów we wszystkich państwach członkowskich, zwłaszcza w zakresie RODO. Jest to zbieżne z wieloletnimi sygnałami i postulatami zgłaszanymi przez FEDMA odnośnie problemu niejednolitego podejścia do stosowania prawa (zwłaszcza RODO) w różnych państwach UE.

Przedstawiciele FEDMA podczas spotkania zwrócili też szczególną uwagę na problem tzw. „zero-risk approach” w stosowaniu RODO. Chodzi o podejście ze strony regulatorów, które wbrew podstawowym założeniom RODO nie uwzględnia realnego ryzyka związanego ze stosowaniem danych osobowych. Regulatorzy nierzadko próbują całkowicie wyeliminować jakiekolwiek ryzyko związane z przetwarzaniem danych i w efekcie czynią z ochrony danych osobowych prawo niemal absolutne.

Europoseł Voss zasygnalizował, że w jego ocenie jednolite stosowanie RODO jest konieczne i potrzebne jest więcej rozsądnych wytycznych oraz rozwój standardów branżowych. Jego zdaniem jako Unia Europejska za bardzo chcieliśmy dotąd „wszystko chronić” i potrzebne jest nowe podejście, jeśli jako Europa chcemy przetrwać w obecnej rzeczywistości cyfrowej opartej na danych. Zdaniem europosła Vossa Unia powinna poprzestać na obecnych regulacjach i skupić się na wspieraniu innowacyjności i konkurencyjności. Dodatkowym problemem jest bowiem również to, że proces stanowienia unijnego prawa jest bardzo powolny i konieczne jest wypracowanie metody na bardziej dynamiczne, a jednocześnie w pełni demokratyczne regulacje.

Podczas spotkania został też poruszony problem przeciągających się prac nad nowym rozporządzeniem ePrivacy, które miało zawierać nowe, kluczowe regulacje dla branży data & marketing (m.in. e-mail marketing, telemarketing, cookies oraz inne mechanizmy śledzące). Według europosła Vossa prace nad rozporządzeniem zostaną porzucone, a wynikające z niego regulacje mogą zostać dodane do RODO.

W najbliższym czasie Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB spotka się z nowym Prezesem UODO, podczas którego rozmawiać będziemy o przyszłości stosowania RODO w Polsce, przygotowanym przez SMB Kodeksie postępowania i dobrych praktyk w zakresie ochrony danych osobowych w działaniach marketingu bezpośredniego (KODO) i innych kluczowych dla branży kwestiach. O podejmowanych działaniach będziemy informować na bieżąco.

Powrót do listy

Partnerzy

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB
© 2020 by Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne