fb linkedin Newsletter

Dr Edyta Bielak-Jomaa nowo wybranym Generalnym Inspektorem Danych Osobowych

Dr Edyta Bielak-Jomaa będzie nowym Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych - zdecydował sejm. Za jej kandydaturą, zaproponowaną przez PO, głosowało 236 posłów. Zgłoszony przez posłów SLD i niezrzeszonych Sylweriusz Marcin Królak uzyskał 39 głosów.

Większość bezwzględna wynosiła 214 głosów. Bielak-Jomaa została poparta przez PO i niemal cały PSL, Królak miał poparcie SLD. PiS i Zjednoczona Prawica w całości były przeciw obojgu kandydatom. Wybór między kandydatami przy pomocy systemu elektronicznego sprawił posłom wyraźne trudności. Marszałek Radosław Sikorski musiał zarządzić reasumpcję głosowania. Na wybór nowego GIODO musi się jeszcze zgodzić senat.

Dr Bielak-Jomaa jest prawniczką, adiunktem w katedrze prawa pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; od 2012 r. jest tam kierownikiem Podyplomowych Studiów Ochrony Danych Osobowych. Wykłada prawo pracy, problematykę migracji zarobkowych, bezrobocia i prawa socjalnego oraz europejskie prawo socjalne.

Jest autorką prac z zakresu ochrony i zasad przetwarzania danych osobowych. Organizowała konferencje naukowe, m.in. na temat danych medycznych, danych w działalności Kościołów i związków wyznaniowych oraz ochrony danych w kontekście pracy dziennikarzy.

Pokonany w głosowaniu Sylweriusz Marcin Królak to radca prawny, od 2005 r. członek Trybunału Stanu. W latach 2001-05 był wiceministrem sprawiedliwości. Do 1997 r. pracował w MSZ, gdzie m.in. pełnił funkcje konsula generalnego i radcy ambasady w Moskwie. Później był m.in. zastępcą dyrektora Biura Prawa i Ustroju w Kancelarii Prezydenta. Jest starszym partnerem zarządzającym w kancelarii Królak i Wspólnicy.

Poprzedni GIODO dr Wojciech Wiewiórowski został odwołany w grudniu 2014 r. po złożeniu rezygnacji w związku z objęciem stanowiska zastępcy Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

O wyborze nowego GIODO było głośno w mediach pod koniec stycznia, kiedy zgłoszony wcześniej przez PO kandydat mec. Mirosław Wróblewski, dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego w biurze RPO, zrezygnował z ubiegania się o to stanowisko, oficjalnie z powodów osobistych; nieoficjalnie politycy PO przyznawali jednak, że został poproszony o rezygnację przez władze klubu Platformy.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych kontroluje zgodność przetwarzania danych z  przepisami ustawy, wydaje decyzje administracyjne i rozpatruje skargi w  sprawach wykonania przepisów o ochronie danych osobowych, prowadzi rejestr zbiorów danych osobowych i rejestr administratorów bezpieczeństwa informacji oraz opiniuje akty prawne dotyczące ochrony danych osobowych. GIODO jest wybierany i  odwoływany przez sejm za zgodą senatu. Kadencja Generalnego Inspektora trwa cztery lata.

Za: www.wp.pl

Powrót do listy

Partnerzy

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB
© 2020 by Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne