fb linkedin Newsletter

e-Privacy ponownie na posiedzeniu Rady UE

e-Privacy ponownie na posiedzeniu Rady UE

 

Na jutrzejszym posiedzeniu Rady UE będzie omawiany projekt e-Privacy w kluczowym dla marketingu bezpośredniego zakresie: art. 4 ust. 3 lit. h oraz art. 12-16 i dotyczące ich motywy. Są to przepisy, które bezpośrednio dotyczą naszego rynku (definicja, wymogi zgód itp.). Na marcowym spotkaniu w MC kładliśmy nacisk właśnie na te przepisy. 

Na stronie https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=consil:ST_11001_2019_INIT znajduje się aktualny roboczy projekt rozporządzenia, który będzie omawiany na posiedzeniu. Na ten moment nie uwzględnia on zmian, które proponowaliśmy Ministerstwu w marcu. Dlatego ponownie zwróciliśmy się do MC z propozycją zmian i ich argumentacją. Będziemy trzymać rękę na pulsie i informować rynek o postępie prac w tym ważnym dla wszystkich obszarze. 

Przypomijmy:

21 marca 2019 r. w Ministerstwie Cyfryzacji odbyło się spotkanie przedstawicieli Stowarzyszenia oraz Ministerstwa, które dotyczyło prac nad projektem nowego unijnego rozporządzenia o prywatności i łączności elektronicznej (e-privacy). Jest to kolejny po RODO unijny akt prawny, który może jeszcze bardziej wpłynąć na codzienność marketingu bezpośredniego, układając na nowo m.in. e-mail marketing oraz telemarketing. W czasie spotkania Magdalena Brzeska, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB oraz mec. Bartosz Pilc z kancelarii CORE Law Grzybowski & Pilc, przedstawiali stanowisko Stowarzyszenia wobec projektu rozporządzenia w zakresie kluczowych dla branży marketingu bezpośredniego kwestii takich, jak:

·     definicja marketingu bezpośredniego oraz zautomatyzowanych systemów wywoływania i łączności;

·     wymóg stosowania specjalnych prefiksów dla połączeń związanych z marketingiem bezpośrednim;

·     marketing bezpośredni w relacjach business-to-business oraz w celach niekomercyjnych;

·     praktyka stosowania tzw. reguły soft opt-in, czyli możliwości prowadzenia komunikacji marketingowej wobec własnych     klientów bez ich aktywnej zgody.

 

Powrót do listy

Partnerzy

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB
© 2020 by Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne