fb linkedin Newsletter

Gazetki reklamowe przekonują najskuteczniej

Gazetki reklamowe przekonują najskuteczniej

Pobierz Badanie Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB

Gazetki promocyjne i katalogi dostarczane bezpośrednio do skrzynek to preferowane przez Polaków formy reklamy. Tak wynika z badania przeprowadzonego we wrześniu i październiku br. na reprezentatywnej grupie konsumentów przez Instytut Badawczy ARC Rynek i Opinia.

W przypadku 3/4 respondentów, którzy zetknęli się z dostarczanymi do domu gazetkami, kontakt z tym nośnikiem przełożył się na zakup. Co więcej, gazetki nie tylko zachęcają do zakupu, ale według badanych pozwalają też na oszczędności w domowych budżetach.

Klienci cenią gazetki i katalogi, bo są nieinwazyjnie i nieirytujące, a do tego mają do nich duże zaufanie jako źródła wiedzy – mówi Adam Ciołek, Project Manager z ARC Rynek i Opinia. – Przyczyn ich sukcesu należy upatrywać przede wszystkim w tym, że są postrzegane jako wiarygodne źródło informacji o promocjach i ofercie. 

Gazetki to wygodna i wiarygodna forma reklamy

Gazetki reklamowe, ulotki i katalogi, reklamy w sklepach oraz na billbordach są w oczach konsumentów, którzy mieli z nimi kontakt, najmniej irytującymi kanałami komunikacji marketingowej. Na drugiej stronie skali znajdują się reklamy w kinie oraz reklamy na stronach www, które irytują co drugiego Polaka. 

Dla 60 proc. respondentów gazetki oraz listy reklamowe są wiarygodnym źródłem informacji. Zajmują pierwsze miejsce w zestawieniu wiarygodnych treści reklamowych, wyprzedzając reklamę w prasie, radiu i telewizji (29 proc. wskazań) czy reklamy w mediach społecznościowych takich, jak np. Facebook (25 proc. wskazań).

Gazetki są najbardziej skuteczne

Taka percepcja przekłada się na skuteczność poszczególnych kanałów marketingu. Ulotki i gazetki reklamowe sprawiają, że kontakt z nimi w niemal 3/4 przypadków przekłada się na zakup produktu lub usługi. Podobną, choć niższą skuteczność oddziaływania mają imienne listy z zawartością o charakterze reklamowym doręczane do skrzynki pocztowej konsumenta. Obie te formy dotarcia do klienta to narzędzia marketingu offline. 

Jak przyznała blisko 1/3 badanych, gazetki reklamowe i inne materiały dostarczane do skrzynek pocztowych najbardziej zachęcają do zakupów. Dla 23 proc. Polaków gazetka to medium, które pozwala też na oszczędzanie pieniędzy. Aż 21 proc. uważa informacje z gazetek za cenne, a dla 18 proc. ogromną ich zaletą jest to, że pozwalają na zastanowienie się nad otrzymaną informacją (dla tej cechy odnotowano najwyższy spośród wszystkich badanych form reklamy wynik).

- Papierowe materiały promocyjne, czyli tzw. gazetki to dla nas jedno z najważniejszych narzędzi wspierających sprzedaż. Na ich skuteczność na naszym rynku wpływ ma przede wszystkim przyzwyczajenie konsumentów do tej formy komunikacji – komentuje badanie Anna Łukasik, kierownik Działu Marketingu Netto Polska. - Ponadto dzięki papierowej, bardzo bezpośredniej formie przekazu, klienci poświęcają gazetkom stosunkowo dużo uwagi, co niezwykle silnie oddziałuje na motywację do zakupów. Ich niezaprzeczalną zaletą jest także prosty przekaz. Ograniczają się bowiem w większości do podania informacji o nazwie i cenie.

O badaniu

Badanie zrealizowała firma ARC Rynek i Opinia na zlecenie Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB na przełomie września i października 2020 r. Badanie zostało wykonane metodą CAWI na reprezentatywnej próbie N=1004 Polaków w wieku od 18 do 65 lat. Respondentów rekrutowano z panelu badawczego epanel.pl. 

Powrót do listy

Partnerzy

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB
© 2020 by Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne