fb linkedin Newsletter

Jak funkcjonują firmy w pandemii - wyniki badania

Jak funkcjonują firmy w pandemii - wyniki badania

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB, Circinus Training Center, Kantar Polska oraz PwC zrealizowały drugą edycję badania 

„Biznes w dobie koronawirusa”

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB reprezentujące rynek marketingu bezpośredniego wraz z wieloletnimi partnerami PwC, Kantar oraz firmą szkoleniowo-doradczą Circinus Training Center przygotowało drugą edycję badania zadania mającego na celu pomóc przedsiębiorcom w znalezieniu najlepszych rozwiązań w obliczu rozwoju pandemii w Polsce i na świecie. Pierwsze badanie przeprowadzone zostało w marcu 2020 r., a drugie na przełomie sierpnia i września 2020 r. 

W tkacie drugiej edycji badania kwestionariusz ankiety wypełniło 70 pracowników z przedsiębiorstw o zróżnicowanych profilu działalności.

Największe udziały wśród respondentów mieli pracownicy z branż związanych z:

  • usługami (26 osób, 37% wszystkich ankietowanych), 
  • produkcją (7 osób, 10% wszystkich ankietowanych) 
  • finansami-ubezpieczeniami (5 osób 7% wszystkich ankietowanych). 

Łącznie pracownicy reprezentujący powyższe branże stanowili ponad 50% wszystkich uczestników badania. 

- Wyniki drugiej edycji badania wskazują, że pandemia koronawirusa w dalszym ciągu istotnie wpływa na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Wdrożenie systemu pracy zdalnej oraz wprowadzone zmiany organizacyjne w istotny sposób pozwoliły firmom dostosować się do nowych warunków społecznych i biznesowych. W naszej ocenie, odpowiedzi ankietowanych wskazują jednak na to, że nowy system prowadzenia działalności wciąż jest daleki od doskonałości i łączy się z wieloma „skutkami ubocznymi”, na który wskazują ankietowani – mówi Paweł Dudojc, Counsel, Zespół TMT/IP and Data Protection PwC Legal – ekspert z zakresu Compliance.

W wyniku drugiej edycji badania, respondenci przyznali m.in., że pandemia bardzo odbiła się na kondycji ich firm w obecnej sytuacji (60%). Silne obawy pozostają na podobnym poziomie względem pierwszej fali badania (67%). Konsekwencjami dla firm były przede wszystkim: spadek liczby zamówień/ klientów (pozostaje na czele rankingu podobnie jak w pierwszej fali badania), wstrzymanie projektów w toku, problemy finansowe, przerwanie lub odwołanie projektów w toku oraz rezygnacje klientów. 

Każda z obserwowanych przez nas branż zaadaptowała się do nowej sytuacji. Ogromnym wysiłkiem firmy rynków DM, CC i agencji pokonują trudności i szukają sposobów na przekucie zagrożenia w nowe szanse. Widać dużą determinację przedsiębiorców, ale także pracowników w parciu naprzód i niepoddawaniu się niekorzystnym okolicznościom – podkreśla Urszula Zarańska, Dyrektor Generalna w PSM SMB i dodaje: - Jak pokazuje badanie często odbywa się to kosztem osobistym, jak zawsze w niełatwych czasach. Jest jednak duży potencjał do tego, żeby odnaleźć w obecnej sytuacji nowe, korzystniejsze sposoby działania, efektywnego wykorzystywania czasu, a także, paradoksalnie zacieśnienia więzi międzyludzkich w obliczu wspólnego wyzwania.

Dla 50% badanych odczuwalne jest pogorszenie sytuacji w zakresie terminowego płacenia faktur przez klientów. Dla 44.3% badanych zaległości w płatnościach są tak samo odczuwalne co w okresie przed pandemią. W dalszym rozwoju sytuacji co do zatorów płatności nie przewidują radyklanych zmian – zdaniem większości pracowników problem z zaległościami płatniczymi w najbliższej przyszłości pozostanie bez zmian. 1 na 2 badanych jest przekonanych, że nasilenie problemów z terminowością płatności jest efektem świadomej strategii stosowanej przez klientów w obliczu pandemii i jej skutków. 

Respondenci deklarowali, że podczas pandemii działają bardziej intensywnie niż przed pandemią (64.0% - suma stwierdzeń 6-10). Wynik ten jest taki sam jak w pierwszej fali, natomiast zmniejszył się odsetek osób twierdzących, że ich firmy funkcjonują normalnie (z 17% na 11%). 

Do najczęściej wymienianych wyzwań dla przedsiębiorstw w dobie pandemii należą: pozyskiwanie nowych klientów, przywracanie normalnej skali działalności firmy, utrzymanie dotychczasowych zamówień oraz pozyskiwanie nowych źródeł przychodów. 

Ponad 90% ankietowanych potwierdza, że pandemia koronawirusa wpłynęła na organizację pracy w ich firmie, to mniej o kilka procent niż w pierwszej fali badania (97%). W obu falach badania najczęściej deklarowanym skutkiem pandemii okazuje się konieczność przejścia na pracę zdalną (79.7%). Kolejne najczęściej wymieniane przez pracowników, to ograniczenia i utrudnienia w kontaktach i spotkaniach (pomiędzy pracownikami, a także z klientami).

Jeden na czterech pracowników odczuwa obawy związane z pracą zdalną. Ryzyko spadku efektywności pracy (66.7%) jest najczęściej wymienianą obawą - podobnie jak w pierwszej fali badania. Do często wymienianych obaw należą także: zaburzenie granicy między pracą zawodową, a życiem prywatnym, problemy ze skupieniem i orientacją, trudności w zarzadzaniu czasem. 

Mówiąc o długotrwałych konsekwencjach pandemii dla pracowników, ankietowani wskazywali na bardzo szeroki wachlarz ich rodzajów i obszarów, w których mogą być odczuwalne. Począwszy od tych ściśle związanych z pracą zawodową (potencjalne redukcje zatrudnienia, przymus zmiany branży), poprzez konsekwencje społeczne (ograniczenie kontaktów międzyludzkich, wzrost wzajemnej nieufności) a skończywszy na kwestiach finansowych. Wśród przewidywanych skutków dla przedsiębiorstw wymieniano zmniejszenie wielkości biznesu, konieczność zmiany funkcjonowania firmy, redukcje zatrudnienia czy posiadanie mniejszej liczby klientów. 

Bezpłatny raport z badania jest dostępny TUTAJ.

Powrót do listy

Partnerzy

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB
© 2020 by Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne