fb linkedin Newsletter

Jaki będziemy mieć klimat? … czyli pierwszy Polski Multimedialny Raport Klimatyczny

Jaki będziemy mieć klimat? … czyli pierwszy Polski Multimedialny Raport Klimatyczny

Pierwszy Polski Multimedialny Raport Klimatyczny oparty na dobrych praktykach i innowacyjnych rozwiązaniach dla środowiska - przygotowywany jest w ścisłej współpracy Fundacji Czyste Powietrze z polskimi ekspertami i naukowcami. Premiera Raportu odbędzie się przed II edycją Szczytu Klimatycznego TOGETAIR 2021 (21-23 kwietnia). 

Raport to pierwsze tak kompleksowe i wielowątkowe ujęcie kluczowych tematów z zakresu ekologii i ekonomii, objęty patronatem Ministra Klimatu i Środowiska. Raport ma służyć jako narzędzie edukacji ekologicznej poprzez promocje działań proekologicznych, czystych technologii i najlepszych praktyk. Ma stanowić źródło rzetelnych informacji o aktualnych i przyszłych działaniach rządu i podległych mu instytucji, a także samorządów, nauki i biznesu związanych z zagadnieniami polskiej polityki klimatycznej i ochrony środowiska.

Zadaniem Raportu jest również promocja polskiej polityki klimatycznej poza granicami kraju. Raport przetłumaczony na j. angielski, niemiecki i francuski, promowany w mediach zagranicznych i kolportowany w ośrodkach decyzyjnych UE i państw członkowskich – pozwoli lepiej zrozumieć złożoną problematykę ochrony klimatu i środowiska. Dzięki Raportowi, Polska zyska również cenne narzędzie podczas kolejnej tury negocjacji New Green Deal. Merytoryka Raportu prezentowana będzie w sposób multimedialny, by w przystępny sposób dotrzeć do jak najszerszej widowni. 

Jak zauważa marszałek woj. mazowieckiego Adam Struzik ten nowoczesny serwis będzie skupiał w jednym miejscu tezy, rekomendacje oraz dobre praktyki związane z ochroną klimatu i środowiska naturalnego. – Jego tematyka opierać się będzie na najważniejszych konkluzjach z pierwszej edycji Szczytu Klimatycznego TOGETAIR, którego jako samorząd województwa byliśmy partnerem. Najważniejszy cel to pokazanie podejmowanych przez nasz kraj działań, zarówno na szczeblu administracji krajowej i samorządowej oraz przedstawienie w Unii Europejskiej polskiego stanowiska na rzecz ekologii oraz zmniejszenia emisji CO2. 

RAZEM DLA KLIMATU

― Zeszłoroczny sukces pierwszej edycji Szczytu Klimatycznego TOGETAIR zaowocował współpracą z czołowymi polskimi ekspertami. W ramach raportu analizują oni trendy, opracowują rozwiązania i przygotowują kompleksowe zestawienia danych, faktów i liczb, z których wyłania się obraz polskiej drogi do neutralności klimatycznej i czekające na tej drodze bariery, trudności, wyzwania, ale i możliwości. Transformacja energetyczna to szansa na rozwój innowacji i technologii, a także realna możliwość poprawy jakości życia Polaków ― mówi Agata Śmieja, Prezes Fundacji Czyste Powietrze

W raporcie znajdą się odpowiedzi na takie pytania jak: 

 • Jak powinien wyglądać miks energetyczny Polski w 2030, 40 i 50 roku?
 • Co zrobić, by uporać się z masą odpadów, które zalegają na wysypiskach, a często też lądują w oceanach i zatruwają nas milionami cząstek mikroplastiku?
 • W jaki sposób zabezpieczyć regiony narażone na pustynnienie i uchronić rolnictwo przed fatalnymi skutkami suszy?
 • Jak rozprawić się definitywnie ze smogiem, który wciąż spowija polskie miasta i wsie?
 • Co zrobić, by model gospodarki obiegu zamkniętego stał się realną alternatywą dla dzisiejszego, wciąż dominującego schematu linearnej produkcji, w którym utknęło wielu przedsiębiorców?
 • Jak zachęcić regiony do przyjęcia uchwał antysmogowych oraz zachęcić gminy do udziału w walce ze smogiem oraz redukcji niskiej emisji zanieczyszczającej wsie i miasta.

Odpowiedzi przygotowują specjaliści, przedstawiciele świata nauki, biznesu, rządu i organizacji pozarządowych oraz samorządy, które są świadome wagi edukowania mieszkańców i pracy u podstaw, aby plany transformacji energetycznej przyniosły oczekiwane rezultaty.

Wkład i wiedzę zapewniają również instytucje rządowe: Ministerstwo Klimatu i Środowiska  oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Lasy Państwowe, Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu (Ośrodek w strukturach Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego).

Partnerami merytorycznymi TOGETAIR są również przedstawiciele organizacji i instytucji pozarządowych, m.in: Instytut Jagielloński, Fundacja Republikańska, Polski Alarm Smogowy, UN Global Compact Network Poland oraz Bank Światowy.

… a także przedstawiciele już ponad 10 uczelni wyższych: Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Warszawski, Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Rzeszowska, Politechnika Śląska, Politechnika Warszawska, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Szczeciński.

RAPORT BĘDZIE OGÓLNODOSTĘPNY NA STRONIE https://togetair.eu/

Wierzymy, że zaangażowanie wszystkich sektorów kraju, pozwoli zainicjować zmiany w polskiej gospodarce w ujęciu krajowym i regionalnym. O tym, jak wyznaczyć priorytety i kierunki reform, by zrealizować postawione przed nami ambitne cele, zaprezentujemy w Polskim Multimedialnym Raporcie Klimatycznym oraz podczas Szczytu Klimatycznego ― podsumowuje A. Śmieja 

PKO Bank Polski jest świadomy odpowiedzialności ciążącej na instytucjach finansowych w zakresie ochrony środowiska a nasze działania są konsekwentne i wielotorowe. W 2020 roku znacząco ograniczyliśmy emisję CO2 generowaną przez spółki grupy, wdrożyliśmy ocenę w zakresie ESG do procesu kredytowego i wspólnie z PKO TFI uruchomiliśmy fundusz PKO Energii Odnawialnej FIZAN. W roku 2021 wdrożymy kolejne inicjatywy, w tym wykorzystujące potencjał technologiczny największego banku w Polsce. Szczyt Klimatyczny TOGETAIR to bardzo ważna inicjatywa w ramach której chętnie podzielimy się naszymi doświadczeniami w zakresie zielonej transformacji – podkreśla Rafał Antczak, wiceprezes PKO Banku Polskiego i członek Rady Programowej Szczytu Klimatycznego TOGETAIR.

SZCZYT KLIMATYCZNY

TOGETAIR 2021 to również II edycja Szczytu Klimatycznego, który odbędzie się 21-23 kwietnia na PGE Narodowym.

Szczyt Klimatyczny to 3-dniowe wydarzenie online w formule hybrydowej, transmitowane z kongresowego studia telewizyjnego, podczas którego omawiane są konsekwencje zmian klimatycznych, sprawiedliwej transformacji oraz jak zrobić, aby w naszym kraju było czyste powietrze. Szczyt jest przestrzenią dla ogólnopolskiej debaty o klimacie i ochronie środowiska w Polsce.

Celem Szczytu Klimatycznego TOGETAIR jest zainicjowanie wspólnych działań wszystkich sektorów kraju: rządu, samorządów, nauki, biznesu, NGOSów i mediów, na rzecz ochrony środowiska oraz stworzenia ambitnej, racjonalnej ekonomicznie polskiej polityki klimatycznej. 

Ponad 40 tysięcy – tyle ludzkich istnień zabrała w ciągu roku w Polsce pandemia Covid-19. I tyle samo Polaków umiera co roku z powodu smogu. W Małopolsce zdajemy sobie sprawę ze śmiertelnych skutków zanieczyszczenia powietrza. Pionierskie uchwały antysmogowe i Program Ochrony Powietrza wyraźnie poprawiły sytuację, zwłaszcza w Krakowie. Ale powietrze nie zna granic administracyjnych, tylko działając wspólnie możemy liczyć na sukces. Ciągle też brakuje rzetelnych badań i konstruktywnych rozmów. Dlatego z radością przyjąłem zaproszenie do wzięcia udziału w Szczycie Klimatycznym TOGETAIR 2021 i niecierpliwie czekam na Polski Multimedialny Raport Klimatyczny. Tylko diagnozując problemy, jesteśmy w stanie je pokonać – mówi Tomasz Urynowicz, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

Walka ze smogiem, modernizacja ciepłownictwa, transformacja energetyczna, rozwój technologii wodorowej i przyszłość energetyki wiatrowej, a także niskoemisyjnego transportu, elektromobilności oraz przestawienie gospodarki na model cyrkulacyjny, oparty na recyklingu i ponownym wykorzystaniu surowców - to jedne z najpilniejszych wyzwań, z którymi należy zmierzyć się w nadchodzących latach. To także szansa na cywilizacyjny skok, który odczują wszyscy Polacy. O powodzeniu tych starań zadecyduje jednak nie tylko odgórnie narzucona polityka i dostępność funduszy, ale przede wszystkim współpraca wszystkich uczestników rynku: władzy centralnej, administracji rządowej, samorządów, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych.

Wydarzenie organizowane jest pod Honorowym Patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz patronatem kluczowych dla ekologii Ministerstw, z czynnym udziałem przedstawicieli strony rządowej, marszałków województw i samorządowców, a także z udziałem przedstawicieli średniego i dużego biznesu, nauki, lokalnych społeczności oraz organizacji pozarządowych. 

Zależy nam, aby TOGETAIR stało się miejscem współpracy oraz wymiany pomysłów na sprawne i efektywne przestawienie polskiej gospodarki na tory nowoczesności. Za priorytet uznajemy wypracowanie rozwiązań, które pogodzą troskę o środowisko z rozwojem gospodarczym w sposób racjonalny i zrównoważony, uwzględniający zarówno rosnące wymagania unijnej polityki klimatycznej, jak i nasze lokalne uwarunkowania – dodaje A. Śmieja

Panele wydarzenia podzielone są według 5 bloków tematycznych / żywiołów: 

 • Ogień
 • Energia przeszłości, czyli co zrobić z węglem i paliwami kopalnymi?
 • Energia przyszłości - co powinno być filarem na czas budowy nowoczesnej, zielonej Polski?
 • Powietrze
 • Susze, mała retencja i wyzwania gospodarki wodnej na lokalnym gruncie
 • Przyszłość rzek i woda w ujęciu krajowym
 • Ziemia
 • Gospodarka komunalna w gminach - potrzeby inwestycyjne, zaszłości na rynku, systemowe luki
 • Przyszłość plastiku, recyklingu i gospodarki o obiegu zamkniętym
 • Woda
 • Smog: redukcja emisji w sektorze budownictwa
 • Zielony transport przyszłości
 • Człowiek
 • Świat po pandemii, a przed kryzysem klimatycznym
 • Wpływ klimatu na zdrowie człowieka.

NAJWIĘKSZY KONGRES EKOLOGICZNY

Raport oraz Szczyt będą wsparte szeroką kampanią promocyjną w mediach ogólnopolskich. Omawiane i opisywane zagadnienia, stanowiska oraz propozycje będą eksponowane i transmitowane przez patronów medialnych, m.in. Polsat News, Polskie Radio, Wirtualną Polskę, Money.pl, PAP, Interia.pl, ISBNews, naszemiasto.pl, Energetyka24, 300klimat, a także w mediach społecznościowych. 

Dzięki tak szeroko zakrojonej współpracy z mediami, każdy Polak będzie mógł BEPŁATNIE śledzić najważniejsze treści paneli. Liczba odbiorców tegorocznej edycji Szczytu TOGETAIR  szacowana jest na ok. 15 milionów odsłon. Jest to największy i unikatowy kongres ekologiczny w Polsce. 

Organizatorzy zapraszają do współpracy i udziału zarówno dziennikarzy i redakcje, a także podmioty chcące upowszechniać wiedzę z zakresu świadomej ekologii. 

Podczas konferencji zapewniony będzie bezpłatny i nieograniczony dostęp do odpowiednio przygotowanych i wyposażonych sal konferencyjnych, w których omawiane będą zarówno globalne, jak i lokalne tematy. 

Dziennikarze będą mogli wziąć udział każdego dnia w śniadaniu prasowym oraz w loży prasowej, w ramach których będzie możliwość skomentowania i podsumowania na gorąco dnia Szczytu, a także możliwość udziału w ekskluzywnych sesjach pytań i odpowiedzi podczas wydarzenia.

TOGETAIR odbywający się w całości online będzie niepowtarzalną okazją do rozmów z partnerami, najbardziej efektywnymi menedżerami, wizjonerami i twórcami trendów z kluczowych obszarów ekologii. 

Wierzymy, że TOGETAIR na stałe wpisze się w krajobraz polskiej debaty publicznej, a zainicjowane w raporcie i podczas szczytu rozmowy o środowisku i gospodarce dadzą impuls do pozytywnych zmian. Uważamy, że dialog i współpraca są dziś tym fundamentem, na którym mamy szansę zbudować przyjazną dla mieszkańców i przedsiębiorców zieloną Polskę – podsumowuje A. Śmieja

TOGETAIR

 • Pod Honorowym Patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego
 • Pod patronatem Marszałka Województwa: Dolnośląskiego, Kujawsko-Pomorskiego, Lubelskiego Lubuskiego, Łódzkiego, Małopolskiego, Mazowieckiego, Opolskiego, Podkarpackiego, Podlaskiego, Śląskiego, Świętokrzyskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Wielkopolskiego, Pomorskiego i Zachodniopomorskiego.
 • Rada Programowa pod przewodnictwem Michała Kurtyki, Ministra Klimatu i Środowiska (https://togetair.eu/rada-programowa)
 • Partnerem strategicznym jest PKN ORLEN
 • Szczegóły dot. programu Szczytu Klimatycznego oraz pełna lista partnerów: https://togetair.eu
 • UCZESTNICTWO W WYDARZENIU ONLINE JEST BEZPŁATNE

***

Prace nad Polskim Multimedialnym Raportem Klimatycznym trwają nieprzerwanie od zakończenia pierwszej edycji Szczytu Klimatycznego TOGETAIR, która odbyła się w czerwcu 2020 r. 

pod Honorowym Patronatem Premiera Mateusza Morawieckiego.

Wydarzenie odbiło się szerokim echem w mediach, osiągając ponad 1500 cytowań; 3,5 mln streamów z głównego wydarzenia; docierając łącznie do ponad 12 mln użytkowników.

Ponadto, organizator Szczytu – Fundacja Czyste Powietrze zrealizowała ponad 30 tysięcy bezpłatnych konsultacji dotyczących Programu Czyste Powietrze, czynnie przyczyniając się do zmniejszania zjawiska smogu w Polsce.

***

Biuro Prasowe

Szczyt Klimatyczny TOGETAIR

Polski Multimedialny Raport Klimatyczny

Renata Turowicz
+48 604 405 302
renata.turowicz@togetair.eu
https://togetair.eu/

Powrót do listy

Partnerzy

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB
© 2020 by Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne