fb linkedin Newsletter

Kolejna edycja Ogólnopolskiego badania branży outsourcing cc

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB rozpoczyna kolejną edycję Ogólnopolskiego badania branży outsourcing cc. 

Badanie branży outsourcing cc jest realizowane cyklicznie od 2014 roku. Analiza branży to wyjątkowy projekt pogłębiający wiedzę o naszym rynku cc realizowany zgodnie z najwyższymi standardami. Celem badania jest pozyskanie i aktualizacja wiedzy o rynku firm świadczących usługi outsourcing cc w Polsce w sposób kompletny, tj. założone jest dotarcie do wszystkich dostawców tych usług. Badanie służy także promocji rzetelnych dostawców usług cc, którzy działają w naszym kraju. 

W bieżącej edycji, w oparciu o sugestie respondentów z lat ubiegłych oraz firm zainteresowanych kompleksowymi informacjami dotyczącymi rynku outsourcing cc, a także na wzór analogicznych badań z rynków zachodnich, kwestionariusz badania został rozszerzony o dodatkowe moduły, dotyczące kolejnych zagadnień definiujących branżę. Zakres pytań w ankiecie był konsultowany i tworzony wraz z ekspertami z branży, a także opiniowany przez współpracujących z SMB ekspertów odpowiedzialnych za metodologię badania i opracowanie finalnych opracowań i wniosków. 

Na zakończenie każdej edycji badania opracowywane są wnioski i analizy na temat rynku. W tym roku do dyspozycji zainteresowanych osób dostępne będą 3 produkty końcowe - raporty z badania:

  • raport ogólny - dostępny publicznie na stronie internetowej SMB, zawierający analizę podstawowych informacji na temat rynku;
  • raport szczegółowy - dostępny dla uczestników badania oraz zainteresowanych firm, zawierający poza danymi z raportu ogólnego również szczegółowe dane z każdego modułu badania;
  • raport benchmarkingowy – dostępny wyłącznie firmom, które wezmą udział w badaniu, zawierający analizę porównawczą wyników danej firmy biorącej udział w badaniu z wynikami całego rynku.

O SMB

SMB jest organizacją non-profit, która prowadzi działania ukierunkowane na edukacje i rozwój rynku, a także standaryzację i promocję najlepszych praktyk działania. Naszą największą wartością jest wizerunek organizacji społecznej, godnej zaufania i dysponującej ekspercką wiedzą z zakresu marketingu bezpośredniego i interaktywnego.

Partnerzy badania

Partnerami bieżącej edycji badania są: Forum Call Center oraz Outsourcing Portal i Fundacja ProProgressio. Partnerem prawnym badania jest kancelaria Wierzbowski Eversheds.

 

Powrót do listy

Partnerzy

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB
© 2020 by Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne