fb linkedin Newsletter

Kompas ESG - podsumowanie działań

Kompas ESG - podsumowanie działań

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB jako członek Pracodawców RP stara się uczestniczyć w najważniejszych inicjatywach tej organizacji. Wielkim wyzwaniem dla biznesu i dla społeczeństw europejskich jest koncepcja ESG. 
Koncepcja ta zakłada, że oceny biznesu będziemy w przyszłości dokonywać w oparciu o trzy zespoły kryteriów polityki firmy w kwestiach środowiskowych, sprawach społecznych oraz ładu korporacyjnego. Dzisiaj dla większości firm koncepcja ta jawi się jako zupełna abstrakcja lub jako „wymysł europejskich biurokratów”. Tak jednak nie jest. ESG to koncepcja wypracowana jako odpowiedź na wyzwania współczesności zgłaszane od wielu lat przez obywateli, ale również przez biznes europejski. Wreszcie ESG to zespół wymogów, którym wszyscy europejscy przedsiębiorcy będą musieli sprostać. Aby przygotować się dobrze do wymogów strategii ESG powinniśmy jak najszybciej zrozumieć co się w nich kryje i jakie działania będziemy musieli podejmować. 

 

Pracodawcy RP uruchomili niezwykle cenny projekt – Kompas ESG w ramach którego przedstawiciele organizacji członkowskich pracują nad jak najlepszą adaptacją biznesu do wymogów strategii ESG. SMB od początku uczestniczy aktywnie w pracach Kompasu ESG. Naszym przedstawicielem jest wiceprezes Jacek Barankiewicz. 

Przesyłamy Państwu prezentację Kompas ESG obrazującą zakres i zasięg działań podejmowanych w ramach projektu Kompas ESG. Pokazuje ona skalę wyzwań i zakres podejmowanych działań. Gdyby ktoś z Was chciał się włączyć w prace SMB w tym zakresie to serdecznie zapraszamy do kontaktu z Biurem SMB lub bezpośrednio z Jackiem Barankiewiczem (e-mail: jacek.barankiewicz@bwexperts.pl)

Powrót do listy

Partnerzy

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB
© 2020 by Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne