fb linkedin Newsletter

Konsultacje zmian: Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. TERMIN do 9 marca 2022

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB wraz z Pracodawcami RP zaprasza do konsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Prosimy o przesyłanie wpisanych do załączonej tabeli (poniżej) uwag  do 9 marca 2022 na adres info@smb.pl

Nowelizacja stanowi wdrożenie:

1)     Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE. L Nr 186, str. 105). Dyrektywa ta wyprowadza działania mające na celu ułatwienie pracownikom będącym rodzicami lub opiekunami godzenia życia zawodowego z życiem rodzinnym oraz przewiduje indywidualne prawa związane z urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim i urlopem opiekuńczym, a także elastyczną organizację pracy dla pracowników będących rodzicami oraz opiekunami. 

 2)     Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz. Urz. UE. L. Nr 188, str. 79). Celem tej dyrektywy jest poprawa warunków pracy poprzez wdrożenie bardziej przejrzystego i przewidywalnego zatrudnienia, zapewniającego większą zdolność adaptacyjną pracowników na rynku pracy.

Projekt wprowadza 6 kluczowych zmian kodeksu pracy, które zgodnie z projektem ustawy mają wejść w życie w sierpniu 2022 roku. Zmiany dotyczą następujących kwestii:

1. Urlop opiekuńczy (dodatkowy)
2. Urlop rodzicielski (zostanie wydłużony)
3. Zwolnienie od pracy w związku z siłą wyższą
4. Umowy na okres próbny (zostaną skrócone)

5. Wysokość zasiłku macierzyńskiego

6.  Zmiany w zakresie delegowania pracowników

 

Poniżej komplet dokumentacji projektu przygotowany przez biuro Pracodawców RP, którego członkiem jest Polskie Stowarzyszenie SMB. Prosimy, o uwagi!

Powrót do listy

Partnerzy

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB
© 2020 by Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne