fb linkedin Newsletter

Nowe warunki pracy z monitorami

Nowe warunki pracy z monitorami

W dniu 17 Listopada 2023 r. weszło w życie zmienione rozporządzenie Minister Pracy w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. 
Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany w tym zakresie i wskazujemy na związane z nimi obowiązki pracodawców.

Nowa definicja stanowiska pracy

Stanowisko pracy to przestrzeń pracy, wraz z wyposażeniem w środki i przedmioty pracy, obejmujące: 

  • Wyposażenie podstawowe, takie jak monitor ekranowy, klawiatura, mysz, oprogramowanie z interfejsem dla użytkownika.

Zmiana polega przeniesieniu krzesła i stołu z kategorii wyposażenia pomocniczego, do samodzielnej kategorii przedmiotów, w które musi być wyposażone każde stanowisko pracy.

Obowiązek zapewnienia dodatkowego wyposażenia pracownikom zdalnym

Dla pracowników korzystających przez co najmniej połowę czasu pracy z „systemów przenośnych”, przez co rozumiemy m. in. laptopy, pracodawca zobowiązany jest zapewnić monitor ekranowy lub podstawki umożliwiającej ustawienie ekranu na właściwej wysokości (górna krawędź ekranu powinna znajdować się na wysokości oczu pracownika) oraz dodatkową klawiaturę i myszy. 

Ta zmiana dotyczy pracowników, którzy na podstawie wewnętrznych regulacji i uzgodnień wykonują pracę zdalnie, nawet w niektóre dni. W takiej sytuacji pracodawca musi wyposażyć ich w dodatkowy sprzęt, żeby stanowisko pracy zdalnej spełniało wymogi rozporządzenia.

Możliwość zapewnienia pracownikom szkieł kontaktowych zamiast okularów korekcyjnych

W razie konieczności stosowania okularów lub szkieł kontaktowych do korekcji wzroku przez pracowników pracujących na stanowiskach pracy z monitorami, pracodawca może wyposażyć pracowników, obok okularów korekcyjnych, także w szkła kontaktowe. 

Praca zdalna

Pracodawca musi poinformować pracowników o nowych wymaganiach dotyczących pracy zdalnej, w tym o dostosowaniu stanowiska pracy do obowiązujących przepisów, w tym wyżej opisanych wymogów.

Pracownik wykonujący pracę zdalną jest odpowiedzialny za zorganizowanie swojego stanowiska pracy zgodnie z nowymi przepisami, co potwierdza oświadczeniem.

Ocena ryzyka zawodowego:

Wobec powyższych zmian pracodawcy muszą zweryfikować informacje dotyczące ryzyka zawodowego dla stanowisk pracy z monitorami ekranowymi i, jeśli konieczne, dokonać ich aktualizacji.

Termin dostosowania stanowisk pracy:

Pracodawcy mają 6 miesięcy od wejścia w życie rozporządzenia na dostosowanie istniejących stanowisk pracy do nowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii. Oznacza to, że termin na wdrożenie zmian upływa w dniu 17 maja 2024 r.

 

Powyżej opisane zmiany oznaczają konieczność aktualizacji dokumentacji wymaganej przez przepisy kodeksu pracy związanej z zatrudnieniem i wykonywaniem pracy zdalnej. 
Zachęcamy do kontaktu ze specjalistami z Kancelarii CORE Law Grzybowski & Pilc Radcy Prawni sp.p. w przypadku jakichkolwiek pytań lub potrzeby wsparcia w tym zakresie.

Powrót do listy

Partnerzy

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB
© 2020 by Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne