fb linkedin Newsletter

Pracodawcy RP: Seminarium - Znaczenie regulacji wewnętrznych w zarządzaniu organizacją.

Serdecznie zapraszamy na Seminarium

Znaczenie regulacji wewnętrznych w zarządzaniu organizacją

➡️Kiedy: 20 kwietnia 2023 r., godz. 10:00-13:30

➡️Gdzie: siedziba Pracodawców RP, ul. Berneńska 8, 03-976 Warszawa

PROWADZĄCY: dr Maciej Berek, Główny Legislator Pracodawców RP

Celem szkolenia jest uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy osób odpowiedzialnych za systemy regulacji wewnętrznych na temat zasad, zgodnie z którymi systemy te powinny być tworzone. W trakcie seminarium omówione zostaną zasady tworzenia systemu regulacji wewnętrznych, cechy prawidłowo ukształtowanej procedury opracowywania projektów regulacji oraz wybrane, istotne zagadnienia dotyczące techniki sporządzania projektów. Prawidłowo prowadzony system regulacji wewnętrznych istotnie obniża ryzyka zarządcze, jest także niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania systemu compliance.

Zaproszenie do udziału w szkoleniu kierujemy do osób odpowiedzialnych za nadzorowanie systemów regulacji wewnętrznych w poszczególnych organizacjach: dyrektorów pionów prawnych, członków zarządów nadzorujących te obszary, pełnomocników odpowiedzialnych za obszar regulacji wewnętrznych. Szkolenie prowadzone będzie w formie umożliwiającej aktywny udział uczestników w wymianie doświadczeń.

Tematyka seminarium

1. System aktów prawnych:

 • pojęcie systemu aktów prawnych,- zasady budowy systemu regulacji wewnętrznych,
 • funkcje systemu regulacji wewnętrznych,
 • system regulacji wewnętrznych jako element polityki compliance,
 • aplikowalność zasad w organizacjach – dyskusja.

2. Procedura opracowywania projektu regulacji wewnętrznej:

 • podstawowe informacje na temat obowiązujących procedur prawodawczych,
 • cechy dobrej procedury prawodawczej,
 • kluczowe role w prawidłowo ukształtowanej procedurze prawodawczej,
 • zarządzanie procedurą opracowywania regulacji wewnętrznej i ryzyka braku takiego zarządzania, wymiana doświadczeń uczestników/case study.

3. Technika legislacyjnej a regulacje wewnętrzne:

 • czym jest technika legislacyjna i jakie ma znaczenie dla kreacji systemu regulacji wewnętrznych,
 • podstawa wydania regulacji,
 • tytułu regulacji,
 • systematyka wewnętrzna aktu prawnego,
 • określenie zakresu podmiotowego i przedmiotowego regulacji,
 • celu aktu – znaczenie normatywne czy komunikacyjne,
 • publikacja regulacji/udostępnienie regulacji,
 • pojęcie i znaczenie vacatio legis,
 • relacja czasowa udostępnienia regulacji, jej wejścia w życie i stosowania – identyfikacja ryzyk prawnych,
 • utrata mocy obowiązującej/uchylanie regulacji wewnętrznej.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Pracodawców RP, w formie stacjonarnej. Liczba miejsc jestograniczona.

Będziemy wdzięczni za potwierdzenie udziału w spotkaniu na adres e-mail: p.zaluska@pracodawcyrp.pl najpóźniej do dnia 17.04.2023 r.

Powrót do listy

Partnerzy

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB
© 2020 by Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne