fb linkedin Newsletter

Alert prawny - Akt o usługach cyfrowych

Alert prawny - Akt o usługach cyfrowych

DSA to jedno, wspólne prawo, które będzie obowiązywało we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Wprowadzi ono szereg zupełnie nowych obowiązków dla bardzo wielu serwisów internetowych. W najbliższych miesiącach i latach wpłynie mocno na branżę e-commerce oraz marketingu.

 

Na mocy nowego prawa dostawcy serwisów i platform internetowych (w tym także udostępnianych w formie aplikacji) będą mieli szereg nowych obowiązków, w tym m.in.:

a.    weryfikacja regulaminów pod kątem wymogów DSA i wdrożenie ewentualnych poprawek;

b.    wystrzeganie się tzw. dark patterns (rożnych metod manipulowania użytkownikami) przy projektowaniu interfejsu serwisów;

c.    wdrożenie mechanizmów związanych ze zgłaszaniem nielegalnych treści przesyłanych przez użytkowników oraz ich moderowaniem;

d.    publikowanie corocznych sprawozdań z moderowania treści przesyłanych przez użytkowników;

e.    zakaz reklamy profilowanej względem dzieci oraz opartej na danych wrażliwych;

f.     dużo wyższy poziom informacji o reklamodawcach na platformach internetowych, a na największych platformach – publiczne biblioteki reklam z opisami know-how wykorzystanego do dotarcia do określonej grupy użytkowników;

g.    na platformach handlowych – zbieranie szerokich danych o sprzedawcach oraz staranne reagowanie na sprzedaż nielegalnych produktów/usług.

 

Polska jako kraj jest jeszcze na etapie wdrożenia DSA i nie doszło do wyznaczenia urzędu, który będzie egzekwował przepisy. Spodziewamy się, że urząd ten zostanie wyznaczony w pierwszej połowie tego roku. Aktualne plany rządu zakładają, że część przepisów będzie egzekwował Urząd Komunikacji Elektronicznej, a część (np. te o zakazie dark patterns) bardzo aktywny na tym polu Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Pierwszy krok, jaki powinien wykonać każdy dostawca serwisów online to przeglądu tego, jakie serwisy/platformy/aplikacje ma obecnie w portfolio, aby nakreślić mapę drogową działań do zrealizowania. 

Jeśli potrzebujesz więcej wskazówek, zapoznaj się z opracowaniem przygotowaną przez Kancelarię CORE Law.

 

Powrót do listy

Partnerzy

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB
© 2020 by Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne